FIRI 2023-utlysning: forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren

5.4.2023
26.4.2023 kl. 16.15 finsk tid
totalt ca 40 miljoner euro inom två utlysningar
1.1.2024–31.12.2026
Under behandling
  • rekommenderat minimibelopp för Akademins finansieringsandel för enskild ansökan är 200 000 euro, 100 000 euro för delprojekt i konsortium och 600 000 euro för hela konsortiet
  • söks av en enskild forskningsorganisation eller ett konsortium av forskningsorganisationer

Finlands Akademi finansierar anskaffning, byggande, stärkande och uppgradering av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning. Den s.k. FIRI-finansieringen är avsedd för investeringskostnader i forskningsinfrastrukturens byggnadsfas, t.ex. anskaffning av utrustning och system samt utformning av tjänster. Finansieringen kan också sökas för en betydande uppdatering av befintlig infrastruktur.

I april 2023 öppnas två FIRI-utlysningar: en utlysning för forskningsinfrastrukturer på vägvisaren 2021–2024 och projekt som har kopplingar till internationella forskningsinfrastrukturer där Finland är medlem (FIRI 2023: forskningsinfrastrukturer på vägvisaren 2021–2024 och internationella medlemskap) och en utlysning för forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren (FIRI 2023: forskningsinfrastrukturer utanför vägvisaren).

Finlands Akademis sammanlagda finansieringsbudget för dessa två utlysningar är ca 40 miljoner euro.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Bekanta dig även med de anvisningar som specifikt gäller FIRI-utlysningarna.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?