FIRI: värdorganisationens prioriteringsbilaga

Prioriteringsbilaga för FIRI 2021-ansökningar av forskningsorganisationer som står värd för forskningsinfrastruktur

Allmänna principer

 • Med värdorganisation avses ett universitet eller en annan forskningsorganisation som svarar för forskningsinfrastrukturen eller en del av den.
 • Till organisationerna (rektorer o.d.) skickas de ansökningar som ska prioriteras till stöd för prioriteringsarbetet efter ansökningstidens utgång (maj–juni 2021).
 • De undertecknade prioriteringsbilagorna skickas till Finlands Akademis registratorskontor (kirjaamo@aka.fi) senast den 3 september 2021.

Genomförande

 • Varje värdorganisation kan göra upp två listor över de ansökningar som den vill binda sig vid.
  • Sökandelista: innehåller ansökningar där värdorganisationen är ansvarig sökande.
  • På listan uppräknas ansökningar inom bägge FIRI 2021-utlysningar.
  • Medsökandelista: innehåller ansökningar där värdorganisationen är konsortiepart men inte ansvarig sökande.
  • På listan uppräknas ansökningar inom bägge FIRI 2021-utlysningar.
  • I bilagan motiveras i fritt formulerad form (3–5 meningar) för varje grupp varför ansökningarna har placerats i gruppen i fråga (A–C).
 • I bägge listorna prioriterar värdorganisationen sina ansökningar genom att placera dem i grupperna A, B och C.
  • Grupp A innehåller ansökningar som värdorganisationen prioriterar mest i vägvisarutlysningen. Grupp A kan innehålla högst 30 % av alla ansökningar på listan. Procentandelen för sökandelistan räknas utifrån sökandelistans ansökningar, procentandelen för medsökandelistan utifrån medsökandelistans ansökningar. Om det finns bara några ansökningar kan man placera åtminstone en ansökan i grupp A.
  • Grupp B innehåller ansökningar som värdorganisationen prioriterar andra mest i vägvisarutlysningen. Grupp B kan innehålla högst 40 % av alla ansökningar på listan. Om det finns bara några ansökningar kan man placera åtminstone en ansökan i grupp B.
  • Grupp C innehåller ansökningar som värdorganisationen prioriterar tredje mest i vägvisarutlysningen.

Modell

Ansvariga sökandens lista (sökandelista)

Kort motivering (3–5 meningar/grupp)

Ansökningar i grupp A

-

-

 

Ansökningar i grupp B

-

-

 

Ansökningar i grupp C

-

-

 

 

Medsökandens lista (medsökandelista)

Kort motivering (3–5 meningar/grupp)

Ansökningar i grupp A

-

-

 

Ansökningar i grupp B

-

-

 

Ansökningar i grupp C

-

-

 

 

Har du frågor eller synpunkter?