Finansiering för mobilitetsseminarium med Kina (NSFC) 2022

25.8.2022
28.9.2022 kl. 16.15 finsk tid
fr.o.m. 1.3.2022
Under behandling
  • söks av en enskild forskare; konsortieansökan godkänns inte
  • Finansiering kan sökas för kostnader som hänför sig till deltagande i ett seminarium som ordnas utomlands (forskargruppens rese- och levnadskostnader) eller för grundläggande kostnader för ett seminarium som ordnas i Finland (hyror, mötesteknik, servering, tryck, postning).
  • Den utländska finansiären NSFC kan ha kortare ansökningstid än Akademin. I Akademins utlysningstext anges slutdatum för utländska utlysningar enligt uppgifter från våren 2022.

Med mobilitetsfinansiering vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella.

Denna utlysning av finansiering för mobilitetsseminarier gäller Kina och endast en finansiär, National Natural Science Foundation of China (NSFC). Seminariefinansieringen med Chinese Academy of Sciences (CAS) kan inkluderas i ansökan om finansiering för mobilitetssamarbete. Med Chinese Academy of Social Sciences (CASS) finansieras inte seminarier.

Finansiering kan sökas för kostnader som hänför sig till deltagande i ett seminarium som ordnas utomlands (forskargruppens rese- och levnadskostnader) eller för grundläggande kostnader för ett seminarium som ordnas i Finland (hyror, mötesteknik, servering, tryck, postning).

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?