Bidrag för anställning som akademiprofessor, preliminär ansökan, alla forskningsområden

7.5.2020
16.6.2020 kl 16.15 finsktid
1.9.2021–31.8.2026
Beslutad
  • Avlöningsbidraget för fem år uppgår till 798 750 euro per akademiprofessor, vilket motsvarar en månadslön på 9 100 euro. Den som valts till akademiprofessor kan skilt ansöka om finansiering för forskningskostnader.
  • Det aktuella målet är att finansiera högst 10 nya akademiprofessorer.

Till akademiprofessor kan utnämnas en person som visat sig vara en framstående forskare och som kan anses bidra till forskningens framåtskridande inom sin egen disciplin både under sin akademiprofessur och efter den.

Anställningen är avsedd för en toppforskare endast för forskning på heltid och därmed sammanhörande verksamhet. En akademiprofessor arbetar enligt sin egen forskningsplan, leder sin forskargrupp och ger handledning till unga forskare.

Ansökan om bidrag för anställning som akademiprofessor sker i två steg. Andra stegets ansökningar bedöms av paneler i början av hösten 2020. De sökande kan kommentera sina bedömningsutlåtanden innan besluten fattas. Akademins allmänna sektion fattar besluten om de nya akademiprofessorerna på senhösten 2020.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan.Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?