Bidrag för anställning som akademiforskare, alla forskningsområden

3 september 2019
26 september 2019 kl. 16.15 finsk tid
1.9.2020–31.8.2025
Beslutad
  • Avlöningsbidraget för fem år uppgår till 438 874 euro per akademiforskare, som motsvarar en månadslön på 5 000 euro. De som valts till akademiprofessor kan ansöka om finansiering för forskningskostnader med en sklid ansökan.
  • Den sökande är en ensklid forskare som vid ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen minst tre och högst nio år sedan.

Bidragen för anställning som akademiforskare ska hjälpa forskarna att kvalificera sig för krävande forskningsuppdrag och etablera sig som självständig forskare på det internationella planet. En anställning som akademiforskare erbjuder dig omfattande och mångsidiga möjligheter att bedriva självständig forskning och utveckla forskningen inom ditt eget område.

Akademiforskarna uppmuntras till internationellt forskningssamarbete och internationell och sektorsövergripande mobilitet. Aktivt vetenskapligt arbete och framgångsrik publikationsverksamhet efter avlagd doktorsexamen är en förutsättning för att beviljas bidrag för anställning som akademiforskare.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. 

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?