Finlands Akademi beviljade finansiering för internationellt forskningssamarbete inom högpresterande beräkning

18.12.2023

Finlands Akademi har valt ut 14 forskningsprojekt som finansieras inom utlysningen av specialfinansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning. Finansieringen uppgår sammanlagt till cirka 7,2 miljoner euro för åren 2024–2026.

Genom finansieringen stöds utnyttjande av EuroHPC:s beräkningsresurser och LUMI-superdatorn för forskning inom flaggskeppsområden. Syftet är på så sätt att stödja utvecklingen av ett mångsidigt framtida beräkningsekosystem och utbyggnaden av därtill hörande expertis på både nationell och internationell nivå.

De finansierade projekten är särskilt inriktade på beräkningsvetenskap och beräkningsbaserad dataanalys. Dessutom beviljades finansiering till projekt inom områden som datavetenskap, fysik, fluid- och plasmafysik, geofysik och -kemi, biokemi, farmaci, polymerer och biomaterial. Dessutom ska högpresterande beräkning utnyttjas inom forskning om trä- och pappersmaterial, nanovetenskap och nanoteknik, fjärranalys, klimatforskning, luft- och atmosfärsvetenskap samt tillämpad matematik.

Denna specialfinansiering av Finlands Akademi grundar sig på Finlands strategiska internationella partnerskap med amerikanska och japanska partner på områden som digitalisering, artificiell intelligens, hållbar utveckling och grön ekonomi. Partnerskapen syftar till att utveckla internationell forskningsexcellens och ny teknik samt att skapa jobb och konkurrenskraft.

Finlands Akademis sektion för flaggskeppsprogrammet fattade besluten om de projekt som ska finansieras på basis av internationella bedömningsutlåtanden. De finansierade projekten främjar vetenskaplig förnyelse och mångfald, forskningens kvalitet samt både vetenskapligt och samhälleligt genomslag.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040

Har du frågor eller synpunkter?