Finlands Akademi och Utrikesministeriet finansierar utvecklingsforskning med nästan 6 miljoner euro

25.8.2023

Finlands Akademi och Utrikesministeriet har beviljat finansiering för nio nya forskningsprojekt som ska genomföras inom ramen för akademiprogrammet för utvecklingsforskning DEVELOP2. Inom programmet finansieras mångvetenskaplig och problembaserad forskning som beskriver och tolkar utvecklingens olika dimensioner, hjälper oss att se de faktorer som hindrar utvecklingen och söker medel med vilka dessa hinder kan undanröjas.

På det praktiska planet är målet att ta fram dels sådan kunskap som behövs då man löser problem t.ex. inom hälsovård, naturresurser, ekonomi och utbildning, dels kunskap om internationella, nationella och kulturella system och de begränsningar och möjligheter de innebär för utvecklingen.

De nio finansierade projekten omfattar sammanlagt elva forskargrupper. Projekten inleds i september 2023. Av de nio projekten finansieras fem av Finlands Akademi och fyra av Utrikesministeriet. DEVELOP2 är efterföljaren till det tidigare akademiprogrammet DEVELOP, som finansierades mellan 2018 och 2023.

De fem forskningsprojekt som nu fått finansiering av Finlands Akademi undersöker hållbar användning av växter i kampen mot infektionssjukdomar, hälsa och utveckling hos sårbara nyfödda barn, hotet från infektionssjukdomar i den föränderliga miljön i Östafrika, hållbar användning av ätliga vårtbitare för att förbättra livsmedelssäkerheten i Östafrika och vägar för kvinnors egenmakt i Nepals föränderliga musikkultur.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

kommunikationsexpert Vesa Varpula
Finlands Akademi
fornamn.efternamn(at)aka.fi
tfn 0295 335 131

Har du frågor eller synpunkter?