Forskare som flytt Ukraina får finansiering av Finlands Akademi

20.12.2023

Finlands Akademi har beviljat 2 miljoner euro i mobilitetsfinansiering för att inbjuda 24 forskare från Ukraina till Finland.

Finansieringen är avsedd för de inbjudna forskarnas rese- och levnadskostnader i Finland. Finansieringen beviljas under förutsättning att forskarna har avlagt doktorsexamen och att deras arbete i Ukraina har förhindrats på grund av Rysslands attack.

Finansieringen beviljas till forskningsorganisationerna för de finländska forskare som inbjudit forskarna från Ukraina. Inbjudarna förbinder sig att hjälpa de inbjudna forskarna i praktiska arrangemang och i frågor som gäller etablering i Finland.

Finlands Akademi publicerar inte namnen på de finländska inbjudarna eller de inbjudna forskarna för att deras säkerhet inte ska äventyras.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén, tfn 0295 335 011
  • ledande vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn 0295 335 125

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?