Forskningsinfrastrukturer får betydande finansiering från Finlands Akademi

5.12.2023

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har beviljat drygt 29 miljoner euro för att bygga och utveckla nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Finansieringen beviljades till sammanlagt elva forskningsinfrastrukturer. Det här är de första delbesluten som Akademin fattar om FIRI 2023-utlysningen.

Finansieringen kommer att stärka biobankstjänster för forskning och innovation, samt plattformar och ett nationellt nätverk av tjänster för biovetenskap och biomedicin. Finansiering beviljades också för utveckling av mikroskopimetoder och utrustning för biomedicinsk bilddiagnostik, och för utnyttjande av data och teknik från humaniora och samhällsvetenskap.

I de finansierade projekten kommer man också att bidra till integrationen av kvantdatorer med högpresterande datorer och forskningen om naturliga och syntetiska oorganiska material. Dessutom kommer finansieringen att stödja forskning för att ta itu med och studera utmaningarna med förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringar, luftkvalitet och föroreningar samt analys av molekyler och material för att främja forskning om den gröna övergången och livslång hälsa. Utöver ovanstående beviljades även medel för investeringar i utrustning och metoder för strukturbiologisk forskning samt för forskning om nya fenomen inom partikelfysiken.

Den 31 januari 2024 fattar kommittén för forskningens infrastrukturer fler finansieringsbeslut utifrån 2023 års FIRI-utlysning.

Finlands Akademi finansierar anskaffning, byggande, stärkande och uppgradering av nationellt viktiga infrastrukturer som främjar vetenskaplig forskning.

Mer information

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Pekka Rautio
tfn 0295 335 040
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?