Mobilitetsstipendium från Finland till Japan (JSPS Postdoctoral Fellowship) 2022

25.8.2022
28.9.2022 kl 16.15 finsk tid
fr.o.m. 1.4.2023
Under behandling
  • söks av en enskild forskare
  • finansiering för 12–24 månaders besök från Finland till Japan
  • Akademin går igenom ansökningarna i Finland och föreslår årligen en kandidat för JSPS.
  • JSPS ansvarar för finansieringens storlek och utbetalning.
  • Stipendiemottagaren förbinder sig att iaktta JSPS finansieringsvillkor och rapporteringsanvisningar.

Med mobilitetsfinansiering vill Finlands Akademi främja finländska forskares internationella växelverkan och göra finländska forskningsmiljöer mer internationella.

Denna utlysning av mobilitetsstipendier gäller Japan (JSPS Postdoctoral Fellowship). Forskare kan söka stipendiet för utåtriktad rörlighet från Finland. Finansieringen beviljas som ett personligt stipendium.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?