FIRI: lokala forskningsinfrastrukturer

6.4.2022
12.5.2022 kl. 16.15 finsk tid
ca 25 miljoner euro
1.1.2023–31.12.2025
Under behandling
  • Finansieringen stöder utvecklingen/byggandet av lokala forskningsinfrastrukturer så att de bättre kan svara mot behoven inom forskning och undervisning samt hos företag och andra aktörer.
  • rekommenderat minimibelopp för Akademins finansieringsandel i en enskild ansökan är 200 000 euro; rekommenderat minimibelopp för ett delprojekt i ett konsortium är 100 000 euro och 600 000 euro för hela konsortiet
  • söks av en enskild forskningsorganisation eller ett konsortium av forskningsorganisationer
  • Sökandena ska lämna in ett icke-bindande förhandsmeddelande om forskningsinfrastrukturen och nyckelorden per e-post till firi@aka.fi senast 31.3.2022. Informationen utnyttjas för att ordna den vetenskapliga bedömningen.
  • Tillägg 12.4.2022. Utlysningstexten har uppdaterats efter Europeiska kommissions preciserade anvisningar. Uppdateringen gäller beskrivningen av Do No Significant Harm-principen i avsnittet Bakgrund och mål.

I Finlands program för hållbar tillväxt fastställs att finansiering riktas till lokala forskningsinfrastrukturer. Finlands Akademi har inte tidigare riktat finansiering till lokala forskningsinfrastrukturer. Forskningsinfrastrukturer som ingår i den nationella vägvisaren (den funktionella helhet som beskrevs i ansökan) och de som fått finansiering från FIRI 2021-utlysningen kan inte delta i denna utlysning. Finansiering beviljas inte heller till företag som omfattas av det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU Emissions Trading System, EU ETS).

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Bekanta dig även med de anvisningar som specifikt gäller FIRI-utlysningarna.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?