Akademiprojektsbidrag 2019, alla forskningsområden

3.9.2019
25.9.2019 klo 16.15 finsk tid
1.9.2020–31.8.2024
Under behandling
  • Den genomsnittliga finansieringen är 400 000–500 000 euro per projekt
  • Den sökande är an enskild forskare eller ett konsortium, som söker finansiering för att anställa en forskningsgrupp

Målet med akademiprojekten är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Vi vill ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Akademiprojektsbidrag är finansiering för att anställa en forskningsgrupp.

Utöver en doktorsexamen, akademiprojektets ansvariga ledare ska ha annat betydande bevis om sitt veteskapliga kunnande. I regel är hen en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskningsgrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen. Finlands Akademi uppmuntrar forskare av den yngre forskargenerationen som har avlagt doktorsexamen högst tio år sedan att söka akademiprojektsbidrag.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan.Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Utlysningstexten för akademiprojekt har preciserats 19.6.2019

Definitionen för ”avlagt doktorsexamen högst tio år sedan” för akademiprojekt av den yngre forskargenerationen har preciserats. Doktorsexamensintyget (för den första examen, om sökanden har avlagt flera) för sökanden av den yngre forskargenerationen ska vara daterat 25.9.2009–25.9.2019 och för specialläkaren 25.9.2005–25.9.2019.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?