Utlysningstexterna för Finlands Akademis aprilutlysning har publicerats

10.3.2022

Utlysningstexterna för Finlands Akademis aprilutlysning 2022 har lagts ut på Akademins webbplats. Ansökningstiden är 6–27.4.2022. Observera att FIRI-utlysningen för lokala forskningsinfrastrukturer stänger den 12 maj.

Finansiering som kan sökas

Inom forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 utlyses finansiering för forskning kring framtidens hållbara och energieffektiva IKT-lösningar. Akademins finansieringsbudget för utlysningen är totalt 7 miljoner euro.

Finlands Akademi bidrar till genomförandet av Finlands plan för återhämtning och resiliens, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt, med 14,4 miljoner euro som riktas till främjande av grön och digital övergång. Den gröna och digitala övergången stöder omstruktureringen i ekonomin och byggandet av ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle med hjälp av digitala lösningar.

En annan utlysning som anknyter till återhämtningsplanen är en FIRI-utlysning för lokala forskningsinfrastrukturer. Syftet med utlysningen är att stödja utvecklingen eller byggandet av lokala forskningsinfrastrukturer så att de bättre kan svara mot behoven inom forskning och undervisning samt hos företag och andra aktörer.

I enlighet med principerna av Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter ska enheternas verksamhet under de fyra första åren utvärderas under det femte året. Akademin öppnar därför nu en utlysning för de enheter som ingår i programmet för åren 2018–2025. Utlysningen gäller halvtidsutvärderingen och den fortsatta finansieringen.

Målet med Akademins profileringsfinansiering är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att utveckla forskningens kvalitet. Akademin är beredd att finansiera profileringsåtgärder inom Profi 7-utlysningen med totalt 100 miljoner euro. Finansieringen beviljas för en viss tid.

Rådet för strategisk forskning (RSF) har öppnat en utlysning för inbjudna sökande. Finansieringen kan sökas av de konsortier som finansierats år 2019 inom RSF-programmen CULT, FOOD, IMPRES och STEER. Ansökningstiden i RSF:s utlysning är 9.3–6.4.2022.

Utlysningstexterna

Finansiering för forskning

Finansiering för forskningsmiljöer

Finansiering för strategisk forskning

Mer information

  • Närmare uppgifter ges av utlysningarnas kontaktpersoner.

Finlands Akademi
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?