Fortsatt finansiering för RSF-programmen CULT, FOOD, IMPRES och STEER 2022–2025 (för inbjudna sökande)

9.3.2022
6.4.2022 kl. 16.15 finsk tid
1.9.2022-31.8.2025
Beslutad

Varje konsortium inlämnar sin ansökan i Akademins e-tjänst till sitt eget programs utlysning:

  • RSF-programmet Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (2022–2025, inbjudna sökande)
  • RSF-programmet Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (2022–2025, inbjudna sökande)
  • RSF-programmet Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (2022–2025, inbjudna sökande)
  • RSF-programmet Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (2022–2025, inbjudna sökande)

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?