Suomen Akatemian huhtikuun haut on julkaistu

10.3.2022

Suomen Akatemian huhtikuun 2022 hakutiedot on julkaistu Akatemian verkkosivuilla. Hakemuksen voi jättää Suomen Akatemian verkkoasiointiin 6.-27.4.2022. FIRI Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit -haku päättyy vasta 12.5.2022.

Huhtikuussa 2022 avoinna olevan rahoitus

ICT2023-ohjelmaan kuuluvassa haussa on haettavana rahoitusta tulevaisuuden kestävien ja energiatehokkaiden ICT-ratkaisujen tutkimiseen. Akatemia on varautunut rahoittamaan ohjelmassa tutkimusta seitsemällä miljoonalla eurolla.

Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRF) 14,4 miljoonan euron panostus kohdennetaan vihreän ja digitaalisen siirtymän avainalojen edistämiseen. Vihreä ja digitaalinen siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista digitaalisten ratkaisujen avulla.

FIRI Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit -haku toteutetaan myös Suomen kestävän kasvun ohjelman elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRF) mukaisesti. Haun tavoitteena on tukea paikallisten tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä tai rakentamista, jotta ne voivat paremmin vastata tutkimuksen, opetuksen, yritysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin.

Suomen Akatemian huippuyksikköohjelman periaatteiden mukaisesti huippuyksiköiden ensimmäisen neljän vuoden toiminta arvioidaan viidentenä vuonna. Nyt avautuvassa väliarvioinnin ja jatkokauden hakemusten kutsuhaussa hakijoina ovat huippuyksikköohjelmaan 2018–2025 kuuluvat yksiköt.

Yliopistojen profiloitumisen tukeminen kilpailulla rahoituksella -rahoitusmuodon tavoite on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi. Akatemia on varautunut rahoittamaan Profi 7 -haussa yliopistojen tutkimuksen profiloitumisen edistämiseen liittyviä toimia yhteensä 100 miljoonalla eurolla. Rahoitus on määräaikaista.

Strategisen tutkimuksen kutsuhaussa rahoitusta voivat hakea STN-ohjelmien CULT, FOOD, IMPRES ja STEER vuonna 2019 rahoitetut konsortiot. Tämän kutsuhaun hakuaika on 9.3.-6.4.2022.

Huhtikuussa 2022 haettavana oleva rahoituksen hakuilmoitukset:


Tutkimus

Tutkimusympäristöt

Strateginen tutkimus

Lisätietoja:

  • Hakuilmoituksissa mainitut tiedeasiantuntijat ja ohjelmapäälliköt

Suomen Akatemian viestintä
viestintäasiantuntija Vesa Varpula
p. 029 533 5131
vesa.varpula[at]aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?