Utlysning för inbjudna sökande: programdirektörer för strategisk forskning 2021

17.9.2021
27.10.2021 kl 16.15. finsk tid
lön för 40 % eller 60 % arbetstid beroende på antalet program + högst 1 000 euro för verksamhetsutgifter/mån./program
Beslutad

Finansieringsperiod:

  • programdirektör för PANDEMICS eller programdirektör vars andra program är PANDEMICS: 1.1.2022–31.12.2024;
  • programdirektör för BIOD och/eller DEMOGRAPHY: 1.1.2022–30.9.2024 (finansieringsperiod 1)

Rådet för strategisk forskning (RSF) söker högst tre programdirektörer på deltid för de program för strategisk forskning som inleddes 2021:

  • Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY, 2021–2027)
  • Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD, 2021–2027)
  • Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS, 2021–2024)

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället.

Till programstrukturen hör att ett RSF-program har en programdirektör på deltid som arbetar vid sin egen bakgrundsorganisation, såsom ett universitet eller forskningsinstitut. Programdirektören väljs genom en separat utlysning. Programdirektörens viktigaste uppgifter är att bygga upp en programhelhet tillsammans med programmets projekt, ansvara för det programöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt att främja forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med andra programdirektörer och ansvarsområdet för strategisk forskning (läs mer under Genomslagsarbete pdf, på finska). Också de finansierade projekten deltar aktivt i programverksamheten, bl.a. i gemensamma tillställningar, informationssammandrag och utarbetande av nyhetsbrev.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?