Program- och genomslagsverksamhet

Inom programverksamheten bygger projekten inom varje program och programdirektören tillsammans upp en programhelhet, till exempel genom att skissera upp gemensamma forskningsteman, samarbetsmöjligheter för projekten inom programmet och gemensamma publikationsmöjligheter. Programverksamheten kan vara t.ex. seminarier och andra gemensamma evenemang. Varje program som RSF finansierar har en programdirektör på deltid (40–60% av arbetstiden) som arbetar vid sin egen bakgrundsorganisation, t.ex. ett universitet eller forskningsinstitut.

Med genomslagsverksamhet avses verksamhet som är gemensam och överskrider gränserna för RSF-program och som syftar till att skapa kontakter mellan forskare och kunskapsanvändare. Genomslagsverksamheten planeras och utförs av en grupp som består av programdirektörerna för varje program och sakkunniga som arbetar inom ansvarsområdet för strategisk forskning vid Finlands Akademi.

Programdirektörens viktigaste uppgifter inom genomslagsverksamheten är att ansvara för det programöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt att främja forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med ansvarsområdet för strategisk forskning. Ansvarsområdet för strategisk forskning samordnar genomslagsverksamheten.

Med genomslagsverksamheten utvecklar RSF, programdirektörerna, programmen, projekten och ansvarsområdet för strategisk forskning tillsammans metoder för att stärka dialogen mellan vetenskapen och det samhälleliga beslutsfattandet samt för att skapa bättre förutsättningar för forskningens samhälleliga genomslag. Metoderna är t.ex. informationssammandrag, dialogmöten med beslutsfattare samt webbplatsen ratkaisujatieteesta.fi (på finska).

Målen, verksamhetssätten och arbetsfördelningen i fråga om främjandet av det programöverskridande genomslaget av strategisk forskning beskrivs i konceptet för genomslagsverksamheten.

Koncept för genomslagsverksamhet (pdf, på finska)

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Milja Saari, tfn 029 533 5123
  • planerare Helen Metsä, tfn 029 533 5063
  • strateginentutkimus(at)aka.fi

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?