Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY)

Detta forskningsprogram handlar om att med hjälp av forskning ta fram lösningar för att anpassa sig till förändringar i befolkningens åldersstruktur och trygga samhällets förmåga att fungera och förnya sig. Befolkningen åldras, födelsetalen sjunker och antalet personer i arbetsför ålder minskar i Finland. En sjunkande nativitet och en snabbt åldrande befolkning utgör som helhet betraktat en utmaning med tanke på de institutionella strukturerna i samhället med allt från arbetsliv till demokrati. Allt detta påverkar familjestrukturer, sociala relationer och olika livsfaser, likväl behov och utbud av tjänster samt tillgängliga resurser. Skatteintäkterna minskar, försörjningsbördan blir tyngre, utgifterna ökar när det gäller pensioner, socialt skydd, hälso- och sjukvård. Hur ser vår välfärdsstat ut i ett annorlunda Finland när demografin förändras? I syfte att trygga välfärdsstatens framtid är det viktigt att studera hur de demografiska förändringarna formar det finländska samhället och hur det går att anpassa sig till och påverka förändringarna.

Mer information

  • vetenskapsrådgivare Tuomas Katajarinne, tfn 029 533 5067, fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?