Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (DEMOGRAPHY)

Detta forskningsprogram handlar om att med hjälp av forskning ta fram lösningar för att anpassa sig till förändringar i befolkningens åldersstruktur och trygga samhällets förmåga att fungera och förnya sig. Befolkningen åldras, födelsetalen sjunker och antalet personer i arbetsför ålder minskar i Finland. En sjunkande nativitet och en snabbt åldrande befolkning utgör som helhet betraktat en utmaning med tanke på de institutionella strukturerna i samhället med allt från arbetsliv till demokrati. Allt detta påverkar familjestrukturer, sociala relationer och olika livsfaser, likväl behov och utbud av tjänster samt tillgängliga resurser. Skatteintäkterna minskar, försörjningsbördan blir tyngre, utgifterna ökar när det gäller pensioner, socialt skydd, hälso- och sjukvård. Hur ser vår välfärdsstat ut i ett annorlunda Finland när demografin förändras? I syfte att trygga välfärdsstatens framtid är det viktigt att studera hur de demografiska förändringarna formar det finländska samhället och hur det går att anpassa sig till och påverka förändringarna. 

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Life course and economic implications of demographic change (LIFECON)

Konsortieledare: Taina Leinonen, Arbetshälsoinstitutet
Interaktionsansvarig: Kristiina Kulha, Arbetshälsoinstitutet

Konsortiets sammansättning: Arbetshälsoinstitutet, Näringlivets forskninginstitut (ETLA), Helsingfors Universitet

Family Formation in Flux - Causes, Consequences, and Possible Futures (FLUX)

Konsortieledare: Marika Jalovaara, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Mari Leino, Åbo universitet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Institutet för hälsa och välfärdet

Social networks, fertility and wellbeing in ageing populations: Building demographics resilience in Finland (NetResilience)

Konsortieledare: Antti Tanskanen, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Tiina Helamaa, Väestöliitto

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Väestöliitto, Helsingfors universitet, Aalto-universitet 

Mobile Futures: Diversity, Trust, and Two-Way Integration (Mobile Futures)

Konsortieledare: Magdalena Kmak, Åbo Akademi
Interaktionsansvarig: Yasmin Samaletdin, Åbo Akademi

Konsortiets sammansättning: Åbo Akademi, Migrationsinstitutet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet

Economic and social sustainability across time and space in an ageing society (SustAgeable)

Konsortieledare: Maria Vaalavuo, Institutet för hälsa och välfärd
Interaktionsansvarig: Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI

Konsortiets sammansättning: Institutet för hälsa och välfärd, MDI, Östra Finlands universitet, VATT Statens Ekonomiska Forskningcentral, Lapplands universitet

Mer information

  • programdirektör: Susan Kuivalainen, avdelningschef, docent, Pendionskyddscentralen, fornnamn.efternamn(at)etk.fi

Har du frågor eller synpunkter?