Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (BIOD)

Programmet fokuserar på biologisk mångfald – biodiversitet – som en förutsättning för välfärd och söker med hjälp av forskning lösningar på hur en utarmning av biodiversiteten kan stoppas och ekosystem återupplivas. Samhällets funktionsförmåga och miljöns livskraft bygger på biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Det har inte varit möjligt att stoppa utarmningen av biodiversiteten även om man i hög grad har studerat biodiversiteten i sig både i Finland och runt om i världen och även vidtagit åtgärder. Hur ska man ingripa för att vända trenden av minskad biodiversitet? Vilka är de mindre kända effekterna av mänsklig verksamhet på biodiversiteten? Och vilka är de miljömässiga och samhälleliga kopplingarna till minskad biodiversitet? Det krävs mångvetenskaplig och interaktiv forskning för att forskare ska identifiera och samhällsaktörer implementera de åtgärder som behövs för att stoppa och återuppliva utarmningen av den biologiska mångfalden.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Biodiversity offsetting as an operational tool for a just sustainability transition towards no net loss of ecosystems and biodiversity (BOOST)

Konsortieledare: Janne Kotiaho, Jyväskylä universitet
Interaktionsansvarig: Jonna Kangasoja, Akordi Ab

Konsortiets sammansättning: Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral, Akordi Ab

Biodiversity Respectful Leadership (BIODIFUL)

Konsortieledare: Ilari Sääksjärvi, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Mia Rönkä, Åbo universitet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Naturresursinstitutet, Jyväskylä universitet, LUT universitet

Biodiversity interventions for well-being (BIWE)

Konsortieledare: Ari Tapio Sinkkonen, Naturresursinstitutet
Interaktionsansvarig: Niina Malinen, Naturresrusinstitutet

Konsortiets sammansättning: Naturresursinstitutet, Tammerfors universitet

Mer information

  • programdirektör: forskningsprofessor Juha Hiedanpää, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn(at)luke.fi

Har du frågor eller synpunkter?