Pandemier som utmaning för samhället (PANDEMICS)

Detta forskningsprogram fokuserar på kriser orsakade av pandemier och deras omfattande samhälleliga konsekvenser. Förutseende och hantering av kriser orsakade av pandemier, tryggande av samhällets funktion, beslutsfattande om åtgärder samt återuppbyggnad efter kriser förutsätter helhetsbetonade och forskningsbaserade lösningar som baserar sig på forskning. Som den kris som orsakades coronavirusepidemin och covid-19 visar kan bekämpningen av de hot som pandemier orsakar och tryggandet av hälso- och sjukvårdens bärkraft kräva såväl medicinska åtgärder och folkhälsoåtgärder som omfattande samhälleliga åtgärder och begränsningar. Dessa åtgärder kan kräva beslutsfattande med bristfällig information och förutsätta svåra val mellan faktorer som kanske inte är jämförbara. Konsekvenserna är långtgående bland annat socialt, hälsomässigt och ekonomiskt för såväl individer som hela samhället. Hur kan vi trygga det finländska välfärdssamhället mot pandemier och stödja återhämtningen efter kriser? Inom programmet skapas forskningsbaserade lösningar och mångvetenskaplig expertis för att lösa de samhälleliga utmaningar som pandemier medför, vilket främjar välfärdsstatens grundläggande uppgifter, funktionssäkerhet och medborgarnas säkerhet.

Mer information om projekten finns på finska och på engelska.

Projekt:

Safeguarding welfare in times of pandemics: towards collaborative governance of syndemics (WELGO)

Konsortieledare: Ville-Pekka Sorsa, Helsingfors universitet
Interaktionsansvarig: Oona Frilander, Demos Helsinki

Konsortiets sammansättning: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Tammerfors universitet, Vasa universitet, Demos Helsinki, Institutet för hälsa och välfärd

Just Recovery form Covid-19? Fundamental Rights, Legitimate Governance and Lessons Learnt (JuRe)

Konsortieledare: Janne Salminen, Åbo universitet
Interaktionsansvarig: Henri Vogt, Åbo universitet

Konsortiets sammansättning: Åbo universitet, Helsingfors universitet, Tammerfors universitet

Resistant Cities: Urban Planning as Means for Pandemic Prevention (RECIPE)

Konsortieledare: Helka-Liisa Hentilä, Uleåborgs universitet
Interaktionsansvarig: Anna Suorsa, Uleåborgs universitet

Konsortiets sammansättning: Uleåborgs universitet, Naturresursinstitutet, Oulu Deaconess Institute, Filha rf.

Resilient schools and the education system (EduRESCUE)

Konsortieledare: Marja-Kristiina Lerkkanen, Jyväskylä universitet
Interaktionsansvarig: Kaisa Leino, Jyväskylä universitet

Konsortiets sammansättning: Jyväskylä universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet

Mer information

  • programdirektör: specialforskare Marjo Kurki, ITLA, fornamn.efternamn(at)itla.fi

Har du frågor eller synpunkter?