Specialfinansiering för partnerskapsnätverk inom forskning, utveckling och innovation

11.8.2020
2.9.2020 KL 16.15 finsk tid
10 mijoner euro
1.7.2020–31.12.2022 (inleds retroaktivt)
Beslutad

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • rekommenderat minimibelopp för Akademins finansieringsandel i en enskild ansökan är 200 000 euro; i konsortieansökningar är rekommenderat minimibelopp för ett delprojekt 100 000 euro och 600 000 euro för hela konsortiet
  • söks av högskolor, statens forskningsinstitut och konsortier mellan dessa aktörer

Målet med denna specialfinansiering är att stödja och främja högskolornas och de statliga forskningsinstitutens nätverkande med näringslivet i syfte att stärka det samhälleliga genomslaget hos högkvalitativ forskning.

I Finlands nationella färdplan för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI-färdplanen) konstateras att konkurrenskraften och välfärden i Finland ska byggas på kompetens, forskning och innovationer. För att Finland ska ta sig ur de undantagsförhållanden som pandemin orsakat och klara sig i den globala konkurrensen krävs produktion av ny information, innovationer som medför nytta och mervärde för samhället samt kompetens på hög nivå.

För att stärka och bredda kompetensspetsarna och öka deras genomslagskraft måste man samla forskningen och de nätverk som tillgodogör sig denna till större kompetenscentrum och ekosystem. I enlighet med statens fjärde tilläggsbudget stöder Finlands Akademi detta mål genom flaggskeppsprogrammet, finansiering för forskningsinfrastruktur och finansiering för partnerskapsnätverk.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?