Internationella forskningsinfrastrukturer där Finland är medlem, utlysning för inbjudna sökande 2023

9.5.2023
8.6.2023 kl 16.15 finsk tid
ca 4 miljoner euro
1.1.2024–31.12.2028
Under behandling
  • Denna utlysning är öppen för ansökningar om finansiering av medlemsavgifter till internationella forskningsinfrastrukturer för perioden 2024–2028. Ansökningar kan lämnas in av följande internationella forskningsinfrastrukturer: BBMRI-ERIC, CLARIN-ERIC, ELIXIR, EPOS-ERIC, ESS-ERIC, EU-OPENSCREEN ERIC, Instruct-ERIC, PRACE, GBIF och IML.
  • Finansieringen söks av en enskild forskningsorganisation.
  • Tillägg 11.5.2023: Utlysningstexten har uppdaterats i avsnittet Så här bedöms ansökan: en uppdaterad version av bedömningsblanketten har lagts till.

Medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer ger finländska forskare och företag tillgång till forskningsinfrastrukturtjänster som inte skulle kunna tillhandahållas enbart med nationella resurser. Internationella forskningsinfrastrukturer utgör också en plattform för internationellt samarbete inom forskning, utveckling och innovation samt för samarbete och vetenskaplig diplomati mellan länder.

Finlands Akademi är beredd att finansiera medlemsavgifter till de internationella forskningsinfrastrukturer som inbjuds till denna ansökningsomgång med uppskattningsvis 4 miljoner euro för högst fem år, från 2024 till 2028.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Bekanta dig även med de anvisningar som specifikt gäller FIRI-utlysningarna.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?