Fortsatt finansiering inom RSF-programmen BIOD och DEMOGRAPHY 2024–2027 (för inbjudna sökande)

5.3.2024
9.4. kl 16.15 finsk tid
1.10.2024–30.9.2027
Under behandling

Varje konsortium inlämnar sin ansökan i Akademins e-tjänst till sitt eget programs utlysning:

  • RSF-program: Förlusten av biologisk mångfald i ett miljö- och samhällsperspektiv (2024–2027, inbjudna sökande)
  • RSF-program: Förändringar i befolkningsstrukturen – orsaker, följder och lösningar (2024–2027, inbjudna sökande).

 

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

 

Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?