Rapportering och uppföljning

Anvisningar för projektens rapportering och uppföljning finns på den finska sidan.

Har du frågor eller synpunkter?