Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: Utlysningen Innovation, näringsliv och hållbarhet i och genom mjukvara

2.4.2019
6.5.2019
Cirka 3 miljoner euro
1.1.2020‒31.12.2022
Beslutad

Finlands Akademi och Business Finland (tidigare Tekes) samordnar och finansierar forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 i syfte att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar. Som grund för programmet ligger rapporten 21 vägar till ett friktionsfritt Finland, som utarbetats av arbetsgruppen ICT 2015. Minst 10 miljoner euro av Akademins bevillningsfullmakt för år 2019 ska användas för att finansiera programmet. Business Finland ordnar inte en parallel utlysning för företagsprojekt, men annan finansiering beviljas inom detta tema via den normala utlysningen (läs mer på www.businessfinland.fi/rahoitus på finska).  Programbeskrivningen ger närmare information om programmets bakgrund, mål, teman och bedömningskriterier. Läs hela utlysningstexten och bedömningskriterierna nedan.

Den sökande ska vara en forskare som har avlagt doktorsexamen eller en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskningsgrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

Akademin har en total finansieringsbudget på 3 miljoner euro.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?