Planskiss: Akademiprogram

Planskissen ska vara högst 4 sidor elleri högst 6 sidor i en konsortieansökan. Typsnittet i forskningsplanen är Times New Roman, fontstorlek 12 pt, radavstånd 1 och marginaler 20 mm.  Litteraturhänvisningarna skrivs in i texten (namn årtal). Du kan inte använda fotnoter.

De tekniska anvisningarna om hur du fyller i planskissen finns på vår webbplats: E-tjänstens anvisningar

1. Information för sökande och projekt

 • Forskningsprojektets titel
 • Konsortiets förkortning (gäller konsortieansökningar)
 • Konsortieledarens/sökandes namn och forskningsplats
 • Delprojektledarnas namn och forskningsplatser (gäller konsortieansökningar)

2. Grundtanken bakom forskningen

 • Bakgrund och mål
 • Förväntade resultat samt vetenskapligt och samhälleligt genomslag
 • Potential för genombrott (vetenskapens förnyelse)
 • Forskningsprojektets betydelse för samhället och vetenskapen
 • Motiveringar för hur forskningsprojektet anknyter till akademiprogrammet och dess mål

3. Genomförandet av forskningen

 • Genomförande och tidtabell
 • Projektets viktigaste forskningsmetoder
 • Beskrivning över forskargruppen
 • Nationellt och internationellt samarbete

4. Källförteckning

Planskissen bifogas till ansökan i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_intent.

Har du frågor eller synpunkter?