FIRI 2024: medlemskap i internationell forskningsinfrastruktur

16.5.2024
5.6.2024 kl 16.15 finsk tid
Under behandling
  • ansökan rör nytt medlemskap i en internationell forskningsinfrastruktur där medlemskapet är öppet för stater
  • söks av en enskild forskningsorganisation eller ett konsortium av forskningsorganisationer

Medlemskap i internationella forskningsinfrastrukturer ger finländska forskare och företag tillgång till forskningsinfrastrukturtjänster som inte skulle kunna tillhandahållas enbart med nationella resurser. Internationella forskningsinfrastrukturer utgör också en plattform för internationellt samarbete inom forskning, utveckling och innovation samt för samarbete och vetenskaplig diplomati mellan länder.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning och forskningsmiljöer. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?