Utlysningstexterna för Finlands Akademis vinterutlysning har publicerats

26.10.2023

Utlysningstexterna för Finlands Akademis vinterutlysning 2024 har nu lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska.

Ansökningstiden börjar den 15 november 2023 och slutar den 17 januari 2024.

Även i år ordnar Akademin Ask & Apply -webbinarier om utlysningen. Webbinarierna fokuserar på specifika teman. Inspelningarna kan ses fram till ansökningstidens utgång.

Finansiering som kan sökas i vinterutlysningen 2024

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?