Programdirektörer för strategisk forskning 2024

3.6.2024
13.8.2024 16.15 finsk tid
lön motsvarande en arbetstid på 40 % eller 60 % beroende på antalet program + högst 1 000 euro för verksamhetsutgifter/mån./program
1.12.2024–30.11.2027 (period 1), 1.12.2027–30.9.2030 (period 2)
Öppen

Rådet för strategisk forskning (RSF) söker högst två programdirektörer på deltid för följande RSF-program:

  • Vatten för välfärd, säkerhet och fred (WaWe) 2024–2030
  • Demokratins framtid (DEMOC) 2024–2030.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället.

Finansieringen för strategisk forskning beviljas i enlighet med Finlands Akademis finansieringsvillkor, med undantag av de särskilda villkor som anges i RSF:s finansieringsprinciper.

Programdirektörens uppgift är att under hela programtiden bygga upp en programhelhet tillsammans med programmets projekt. Programhelheten bygger på de finansierade projektens forskning och planerade samverkan samt på gränssnitt mellan projekten. Programdirektören ska i samarbete med projekten och RSF främja preciseringen av programmets mål och bidra till uppföljningen av hur målen uppnås.

Programdirektören förväntas bidra starkt till den strategiska forskningens gemensamma program- och genomslagsverksamhet. Programdirektören ansvarar för det programöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt främjar forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med andra programdirektörer och ansvarsområdet för strategisk forskning (läs mer om genomslagsarbetet (pdf, på finska)).

Också de finansierade projekten deltar aktivt i programverksamheten, bl.a. i gemensamma tillställningar, informationssammandrag och utarbetande av nyhetsbrev.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?