Ansvarfull vetenskap

Ansvarsfullhet är en väsentlig del av Finlands Akademis verksamhet. Vi är mån om att finansiera högklassig, effektiv och innovativ forskning på ett ansvarsfullt sätt.

I samband med att vi främjar ansvarsfull vetenskap beaktar vi därför forskningsetiska frågor, jämställdhet och likabehandling, öppen vetenskap, hållbar utveckling samt principerna för ansvarsfull utvärdering av forskare. På så vis har vi som mål att stärka forskningens kvalitet och genomslag.

Läs mer:

Har du frågor eller synpunkter?