Programdirektörer för strategisk forskning 2023

5.4.2023
23.5.2023 kl. 16.15 finsk tid
lön motsvarande en arbetstid på 40 % eller 60 % beroende på antalet program + högst 1 000 euro för verksamhetsutgifter/månad/program
1.10.2023–30.9.2026 (1:a perioden)
Under behandling

Rådet för strategisk forskning (RSF) söker högst två programdirektörer på deltid för följande RSF-program:

  • Energilösningar som en del av en rättvis grön övergång (JUST ENERGY) 2023–2029
  • Samhällslösningar för en rättvis grön övergång (JUST TRANSITION) 2023–2029.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället.

Programdirektörens uppgift är att under hela programtiden bygga upp en programhelhet tillsammans med programmets projekt. Programhelheten bygger på de finansierade projektens forskning och planerade samverkan samt på gränssnitt mellan projekten. Programdirektören ska i samarbete med projekten och RSF främja preciseringen av programmets mål och bidra till uppföljningen av hur målen uppnås.

Programdirektören förväntas bidra starkt till den strategiska forskningens gemensamma program- och genomslagsverksamhet. Programdirektören ansvarar för det programöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt främjar forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med andra programdirektörer och ansvarsområdet för strategisk forskning (läs mer om genomslagsarbetet (på finska)). Också de finansierade projekten deltar aktivt i programverksamheten, bl.a. i gemensamma tillställningar, informationssammandrag och utarbetande av.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?