Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajahaku 2023

5.4.2023
23.5.2023 klo 16.15 Suomen aikaa
40 %:n tai 60 %:n työaikaa vastaava palkan määrä ohjelmien määrästä riippuen sekä enintään 1 000 euroa toimintamenoihin/kuukausi/ohjelma.
1.10.2023-30.9.2026 (1. rahoituskausi)
Käsittelyssä

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa enintään kaksi osa-aikaista ohjelmajohtajaa ohjelmille: 

  • Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta (JUST ENERGY) 2023–2029
  • Yhteiskunnalliset ratkaisut oikeudenmukaisessa vihreässä murroksessa (JUST TRANSITION) 2023–2029

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä, ratkaisukeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.

Ohjelmajohtajan tehtävänä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa koko ohjelman kaaren ajan. Ohjelmakokonaisuuden perustana ovat hankkeiden tutkimus ja suunniteltu vuorovaikutus sekä hankkeiden väliset yhteyspinnat. Ohjelmajohtaja fasilitoi ohjelman tavoitteiden täsmentämistä ja niiden toteutumisen seurantaa yhteistyössä hankkeiden ja STN:n kanssa.

Ohjelmajohtajalta edellytetään merkittävää panosta myös strategisen tutkimuksen yhteiseen ohjelma- ja vaikuttavuustoimintaan. Ohjelmajohtaja vastaa ohjelmarajat ylittävästä yhteistyöstä muiden ohjelmajohtajien kanssa sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä muiden ohjelmajohtajien ja strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa (ks. lisää Vaikuttavuustoiminta). Myös rahoitetut hankkeet osallistuvat aktiivisesti ohjelmatoimintaan, jota ovat esimerkiksi yhteiset tilaisuudet, tietokoosteet sekä uutiskirjeen koostamiseen osallistuminen.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?