Fortsatt finansiering inom RSF-programmen CLIMATE och LITERACY 2022–2025 (för inbjudna sökande)

9.3.2023
6.4.2023 kl 16.15 finsk tid
1.10.2023–30.9.2026
Under behandling

Varje konsortium lämnar in sin ansökan i Akademins e-tjänst till sitt eget programs utlysning:

  • RSF-programmet Klimatförändringen och människan (utlysning för inbjudna sökande 2023–2026)
  • RSF-programmet Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (utlysning för inbjudna sökande 2023–2026).

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?