FIRI-utlysning 2020 – Vägvisaren för nationella forskningsinfrastrukturer 2021–2024

1 april 2020
16 juni 2020 kl 16.15 finsk tid
Under behandling
  • Ingen finansiering utlyses i denna utlysning. Det här är en utlysning om vägvisarstatus, dvs. antagning till en lista över forskningsinfrastrukturer som är viktiga för Finland.
  • Den sökande är en forskningsorganisation. Forskningsorganisationens ledning ger forskningsplatsens förbindelse i e-tjänsten.
  • OBS! Punkten Hur ansökan lämnas in och registreras i utlysningstexten har kompletterats den 6 april 2020.

Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi har publicerat en strategi för nationella forskningsinfrastrukturer i Finland som täcker åren 2020–2030 (på engelska). Strategins vision är att högklassiga infrastrukturtjänster ökar genomslaget och den internationella dragningskraften hos Finlands forsknings-, utbildnings- och innovationssystem. Syftet är att upparbeta forskningens kvalitet, förnybarhet och konkurrenskraft, stärka forskningsmiljöernas mångfaldiga genomslag och öka nationellt och internationellt samarbete. På basis av strategin öppnar kommittén vägvisar- och finansieringsutlysningar. Tillsammans med andra aktörer utvecklar den nationell och internationell forskningsinfrastrukturverksamhet under de kommande åren. Kommittén har fastställt att största delen av finansieringen i de FIRI-utlysningar som öppnas på basis av vägvisaren ska reserveras för forskningsinfrastrukturerna i vägvisaren. Följande utlysning av finansiering för forskningsinfrastruktur öppnas i vår 2021.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten på den här sidan och Läs också-innehållet. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?