Ansökningar om undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsforskning

3 september 2019
26 september 2019 kl. 16.15 finsk tid
Beslutad
  • Högst 400 000 euro per projekt
  • Den sökande är en forskningsenhet. En ansvarig ledare ska dock nämnas för projektet 

Finlands Akademi sköter den vetenskapliga bedömningen av ansökningar om undervisnings- och kulturministeriets (UKM) understöd för idrottsforskningsprojekt. UKM fattar finansieringsbesluten och sköter utbetalningen. Samarbetet gäller nya ansökningar om statsunderstöd. Ansökningarna lämnas in i Akademins e-tjänst. Akademin skickar bedömarnas utlåtanden till UKM. 

Vid bedömningen tillämpas Akademins praxis och kriterier. Vi anlitar främst utländska experter i den vetenskapliga bedömningen. 

Vi ber dig att lämna in din ansökan på engelska för att möjliggöra en internationell bedömning, säkerställa ett enhetligt beredande av beslut och garantera en smidig behandling. Utöver den vetenskapliga nivån fäster bedömarna uppmärksamhet vid hur ansökan uppfyller de kriterier som UKM ställt i sina ansökningsanvisningar. Statens idrottsråd ger ett utlåtande om detta till ministeriet. 

UKM fattar besluten under våren 2020. Finansieringen kan börja redan den 1 januari 2020, men på grund av ministeriets tidtabeller rekommenderar vi att finansieringsperioden inleds först den 1 april 2020. 

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt UKM:s utlysningstext. 

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?