Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

3.9.2019
26.9.2019 klo 16.15 Suomen aikaa
1.4.2020–31.3.2023
Päätetty
  • Enintään 400 000 euroa/hanke
  • Hakijana tutkimusyhteisö. Hankkeelle on kuitenkin nimettävä vastuullinen tutkija 

Suomen Akatemia arvioi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden hakemusten tieteellisen tason. Päätökset hakemuksista tekee OKM, joka myös hoitaa rahoituksen maksatuksen. Arviointi koskee OKM:lle osoitettuja uusia valtionavustushakemuksia. Hakemukset jätetään Akatemian verkkoasiointiin. Akatemia toimittaa arviointilausunnot OKM:n käyttöön.

Liikuntatieteellisen tutkimuksen määrärahahakemusten arvioinnissa noudatetaan Akatemian arviointikäytäntöjä ja -kriteerejä. Akatemia käyttää hakemusten tieteellisinä arvioijina pääosin ulkomaisia asiantuntijoita.

Hakemukset pyydetään jättämään englanniksi, jotta ne voidaan arvioida kansainvälisesti ja jotta niiden yhdenmukainen valmistelu ja hakemuskäsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa. Hakemusten tieteellisen tason lisäksi arvioidaan, miten hakemus vastaa OKM:n hakuilmoituksessa määriteltyjä linjauksia. Valtion liikuntaneuvosto antaa asiasta lausuntonsa ministeriölle. 

OKM tekee rahoituspäätökset keväällä 2020. Tutkimushankkeiden rahoituskausi voi alkaa jo 1.1.2020, mutta ministeriön päätöksentekoaikataulusta johtuen rahoituskauden suositellaan alkavan vasta 1.4.2020.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että OKM:n hakuilmoitukseen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen pdf:nä alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?