FI EN

Klimatförändring och hälsa (CLIHE) 2020-2023


Klimatförändringen är enligt vissa uppskattningar en av världens största hälsorisker under det pågående århundradet. I Finland har man forskat väldigt lite i hur klimatförändringen och åtgärderna för att begränsa den påverkar människors hälsa och välbefinnande. Effekterna kan vara nyttiga eller skadliga och de kan ha direkt eller indirekt inverkan på hälsan.

Akademiprogrammet Klimatförändring och hälsa har som mål att tillhandahålla den kunskapsbas som behövs vid valet av bästa praxis för anpassning till klimatförändring. Det väsentliga är att utnyttja informationen från olika klimatscenarier om förändringens dynamik och regionala variation.

Den ökande exponeringen för extrema väderfenomen såsom stormar, översvämningar, värmeböljor och torka påverkar hälsan och välbefinnandet direkt. När klimatet blir varmare sprider sig även djurburna sjukdomar effektivt, eftersom värdorganismen då kan expandera sin livsmiljö norrut. På motsvarande sätt kan den ökande spridningen av växtsjukdomar i sin tur ha en betydande inverkan på bl.a. livsmedelsproduktionen. Dessutom ökar en stor invandring till Finland risken för att redan utrotade eller nya infektionssjukdomar åter sprider sig.

Ökande hälsoproblem orsakade av klimatförändring innebär växande kostnader för samhället. Eftersom klimatförändringens hälsoeffekter är ett komplicerat samspel mellan ett flertal faktorer, ger vetenskaplig forskning information som kan förutsäga både hälsoeffekter och ekonomiska risker och de osäkerheter som de orsakar. Det finländska samhällets förmåga att anpassa sig till klimatförändringens utmaningar är relativt bra.

Programmets finansieringsbudget är 8 miljoner euro. Finlands Akademi har valt sju forskningskonsortier (29 delprojekt) till finansiering.

Logo_CLIHE_small_rgb.jpg
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »