Akatemiaohjelma: Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -aiehaku

2.4.2019
24.4.2019 klo 16.15 Suomen aikaa
1.1.2020–31.12.2023
Päätetty
  • Haun kokonaisrahoitus enintään 8 miljoonaa euroa
  • Hakijana yksittäinen tutkimusryhmä tai konsortio

Ilmastonmuutoksen ja sen hillintätoimien vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu Suomessa varsin vähän. Ilmastonmuutos ja terveys -akatemiaohjelma tuottaa uutta tietoa ilmastonmuutoksen terveysvaikutusten ennakoimiseksi, haitallisten terveysvaikutusten torjumiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Ohjelmassa on keskeistä vahvistaa tieteellisestä tietopohjaa ilmastonmuutoksen aiheuttamien terveysriskien arvioimiseksi. Tavoitteena on kehittää ja syventää lyhyen ja pitkän aikavälin terveysvaikutusten arviointia sekä kehittää arviointimenetelmiä. 

Ohjelmamuistiossa esitellään tarkemmin tämän ohjelman tausta, tavoitteet, aihealueet ja arvioinnin kriteerit. Lue koko hakuilmoitus ja arviointikriteerit alta.

Hankkeen vastuullisen johtajan tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut tai professorin tai dosentin tasoinen tutkija. Rahoitusta voivat hakea yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot.

Ohjelmassa on varauduttu rahoittamaan tutkimushankkeita yhteensä 8 miljoonalla eurolla. Yksittäinen hanke voi hakea rahoitusta korkeintaan 500 000 euroa. Konsortio voi hakea korkeintaan 1 200 000 euroa kuitenkin siten että kullekin konsortion osahankkeelle voidaan myöntää korkeintaan
500 000 euroa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen (rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden) ollessa ristiriidassa, rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden sisältämä teksti on aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. Voit tulostaa tai tallentaa sen pdf:nä alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?