Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) 2021–

Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) -akatemiaohjelman tavoitteena on tukea ja nopeuttaa COVID-19-pandemiaan sekä muihin yhteiskunnallisiin kriiseihin liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös tukea tutkimusta, joka liittyy kriisien vaikutusten hillintään sekä varautumiseen mahdollisia tulevia kriisejä varten. 

Ohjelmalla Suomen Akatemia haluaa tukea korkeatasoista, uudistuvaa ja vaikuttavaa tutkimusta, edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, sekä lisätä yhteistyöllä ja ohjelmapalveluilla alan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ohjelman kautta Akatemia haluaa myös tehdä näkyväksi roolinsa alan tutkimuksen rahoittajana, sekä tukea suomalaisia tutkijoita rahoitushauissa ja vaikuttamistyössä.

Suomen Akatemian hallitus on vuonna 2020 suunnannut rahoitusta tutkimukseen vakavan, maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian hillitsemiseksi ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Lisäksi erityisrahoitusta on ohjattu kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimukseen. Akatemia on myös osallistunut NordForskin ja Viron yhteisen COVID-haun rahoitukseen. COVID-19-, pandemia- ja kriisivalmiuden tutkimuksen hankkeita on tuettu myös muilla rahoitusmuodoilla, kuten akatemiahanke- ja tutkimusinfrastruktuurirahoituksella. Lisäksi strategisen tutkimuksen neuvosto on käynnistänyt ohjelman Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena

Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen -ohjelman tutkimushankkeet koostuvat jo rahoitetuista tutkimushankkeista.

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Sara Illman, p. 029 533 5119
  • suunnittelija Tiina Neuvonen, p. 029 533 5076

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?