Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) 2021-2023

Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen (RESILIENCE) -akatemiaohjelman tavoitteena on tukea ja nopeuttaa COVID-19-pandemiaan sekä muihin yhteiskunnallisiin kriiseihin liittyvää tutkimusta ja sen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös tukea tutkimusta, joka liittyy kriisien vaikutusten hillintään sekä varautumiseen mahdollisia tulevia kriisejä varten. 

COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvä erityisrahoitus - Tutkimushankkeiden tilannekatsaus keväällä 2021
Akatemia avasi keväällä 2020 erityisrahoitushaun tukemaan ja vauhdittamaan COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvää tutkimusta sekä tutkimuksen hyödyntämistä yhteiskunnassa. Julkaisemme nyt yhteenvedon jossa kuvataan, mitä tällä rahoituksella tutkitaan sekä miten tutkimustuloksia voi mahdollisesti hyödyntää yhteiskunnassa. Kuvaukset eivät ole kattavia tieteellisiä raportteja hankkeiden tuloksista vaan toimivat lyhyinä ja yleistajuisina yhteenvetoina hankkeiden työstä ja sen vaikuttavuudesta COVID-19-epidemiassa. Linkki yhteenvetoon (pdf)

Ohjelmalla Suomen Akatemia haluaa tukea korkeatasoista, uudistuvaa ja vaikuttavaa tutkimusta, edistää kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, sekä lisätä yhteistyöllä ja ohjelmapalveluilla alan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ohjelman kautta Akatemia haluaa myös tehdä näkyväksi roolinsa alan tutkimuksen rahoittajana, sekä tukea suomalaisia tutkijoita rahoitushauissa ja vaikuttamistyössä.

Suomen Akatemian hallitus on vuonna 2020 suunnannut rahoitusta tutkimukseen vakavan, maailmanlaajuisen COVID-19-pandemian hillitsemiseksi ja siitä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Lisäksi erityisrahoitusta on ohjattu kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimukseen. Akatemia on myös osallistunut NordForskin ja Viron yhteisen COVID-haun rahoitukseen. COVID-19-, pandemia- ja kriisivalmiuden tutkimuksen hankkeita on tuettu myös muilla rahoitusmuodoilla, kuten akatemiahanke- ja tutkimusinfrastruktuurirahoituksella. Lisäksi strategisen tutkimuksen neuvosto on avannut haettavaksi Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena -ohjelmahaun. 

Pandemiat ja muut kriisit sekä niihin varautuminen -ohjelman tutkimushankkeet koostuvat jo rahoitetuista tutkimushankkeista.

Lisätietoja

  • ohjelmapäällikkö Sara Illman, p. 029 533 5119
  • suunnittelija Tiina Neuvonen, p. 029 533 5076

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?