Nordiska länderna och Estland miljonsatsar på forskning kring covid-19

23.10.2020

NordForsk och nordiska forskningsfinansiärer har tillsammans beslutat om finansiering för fem nordiska forskningsprojekt som ska undersöka covid-19. Projekten ska utnyttja de nordiska ländernas unika hälsoregister för att öka forskningskunskapen om coronapandemin till förmån för de nordiska länderna och hela världen.

Finansieringen beviljades genom NordForsks utlysning för forskning som stöder beredskapen inför kommande pandemier. Till utlysningen (Nordic Health Data Research Projects on COVID-19) inkom 17 ansökningar varav fem finansierades. De finansierade konsortierna fokuserar på ett brett spektrum av forskningsområden, såsom graviditet, rökning och psykisk hälsa.

I två konsortier ingår forskare från Finland. Forskningsprofessor Sakari Karvonen (Institutet för hälsa och välfärd) är koordinator för en grupp inom konsortiet Addressing the Smoking Paradox in the Etiology of COVID-19 through Population-Based Studies och professor Lasse Leskelä (Aalto-universitetet) är koordinator för en grupp inom konsortiet Data Streams and Mathematical Modelling Pipelines to Support Preparedness and Decision Making for COVID-19 and Future Pandemics.

Syftet med de finansierade projekten är att utnyttja befintliga hälsodata och ta fram ny information som kan bidra till att bekämpa COVID–19-pandemin. Finansieringen är ett omfattande samarbetsinitiativ mellan de nordiska länderna och Estland på sammanlagt ca 53 miljoner norska kronor (ca 4,8 miljoner euro).

I finansieringen deltar NordForsk och nationella forskningsfinansiärer från Sverige (Vetenskapsrådet), Finland (Finlands Akademi), Danmark (Innovationsfonden), Norge (Forskningsrådet), Island (Rannis) och Estland (Teadusagentuur).

Har du frågor eller synpunkter?