Specialfinansiering för forskning om covid-19-epidemin och begränsningen av dess effekter

7.4.2020
28.4.2020 kl 16.15 finsk tid
1.2.2020–31.12.2021 (relevanta kostnader som uppkommit före finansieringsbeslutet kan också godtas)
Beslutad
  • Finansieringen söks av forskningsorganisationer, varje organisation med en ansökan; forskningsorganisationen sammanslår delansökningarnas planer.

Syftet med denna specialfinansiering av Finlands Akademi är att stödja och påskynda forskning kring den pågående koronavirusepidemin, minskningen av dess effekter och utnyttjandet av forskningsresultaten i samhället. Målet är att snabbt omdirigera pågående forskning till att stödja kampen mot och lindringen av följderna av covid-19-epidemin.

Den forskningsorganisation som ansöker om finansiering ska i sin ansökan beskriva de forskningsprojekt (nedan delansökningar) som bedriver forskning som är relevant med tanke på denna utlysning. Den forskning som delansökningarna bedriver har redan direkt samband med eller kan inriktas på covid-19-epidemin eller på dämpandet och/eller förebyggandet av epidemins effekter. Ansökan ska innehålla en trovärdig plan över delansökningarnas och deras ansvariga ledares möjligheter att genom forskning eller andra metoder stödja samhällets förmåga att klara epidemin och dess konsekvenser för samhället och individer.

Den forskning som Finlands Akademi finansierar måste vara offentlig och den måste utföras enligt god vetenskaplig praxis. Forskningen ska vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling; forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också-innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?