Vetenskapens tillstånd 2023

Målet med Finlands Akademis utvärdering av vetenskapens tillstånd är att producera material som stöder högskolornas och forskningsinstitutens eget utvecklingsarbete och stärker det kunskapsunderlag som aktörerna inom vetenskapspolitiken har tillgång till. I Vetenskapens tillstånd publiceras regelbundet statistiska och bibliometriska granskningar av forskningsfinansieringen och dess personal samt publikationsverksamheten. Dessutom publiceras tematiska analyser.

Den nyaste statistik över vetenskapens tillstånd

Den nyaste statistiken över vetenskapens tillstånd granskar forskningsfinansieringen och -personalen samt den vetenskapliga publikationsverksamheten. Grundläggande aspekter i granskningarna är forskningssektorerna och de enskilda forskningsorganisationerna samt vetenskapsområdena. Dessutom jämförs Finland med de viktigaste jämförelseländerna när det gäller forskningsfinansiering och vetenskaplig publikationsverksamhet.

Statistik över vetenskapens tillstånd publiceras nästa gång 2024.

Kompletterande material

Vetenskapliga undergrupper som använts i översikten:

Läs också

Vetenskaplig publicering i Finland och målen för hållbar utveckling

Rapporten granskar hur FN:s mål för hållbar utveckling syns i vetenskaplig publicering i Finland och i publikationer från projekt som finansierats av Finlands Akademi. Rapporten utnyttjar data från Web of Science-databasen. I rapporten beskrivs antalet publikationer som anknyter till målen för hållbar utveckling, deras vetenskapliga genomslag och deras andel av den totala publiceringsverksamheten inom finländska och akademifinansierade forskningsprojekt.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141, tietoaineistot(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?