Vetenskapens tillstånd 2021

Målet med Finlands Akademis utvärdering av vetenskapens tillstånd är att producera material som stöder högskolornas och forskningsinstitutens eget utvecklingsarbete och stärker det kunskapsunderlag som aktörerna inom vetenskapspolitiken har tillgång till. I Vetenskapens tillstånd publiceras regelbundet statistiska och bibliometriska granskningar av forskningsfinansieringen och dess personal samt publikationsverksamheten. Dessutom publiceras tematiska analyser.

Statistik över vetenskapens tillstånd

Den nyaste statistiken över vetenskapens tillstånd granskar forskningsfinansieringen och -personalen samt den vetenskapliga publikationsverksamheten. Grundläggande aspekter i granskningarna är forskningssektorerna och de enskilda forskningsorganisationerna samt vetenskapsområdena. Dessutom jämförs Finland med de viktigaste jämförelseländerna när det gäller forskningsfinansiering och vetenskaplig publikationsverksamhet.

Statistik över vetenskapens tillstånd publiceras nästa gång 2022.

Kompletterande material

Identifying research topics and collaboration networks in Finland using topic modelling on scientific publications in 2008–2019

Denna rapport som Finlands Akademi och CSC – IT-centret för vetenskap tillsammans sammanställt kartlägger på ett databaserat ämnen och fenomen som det bedrivs forskning om i Finland. Rapporten utgår ifrån de vetenskapliga publikationer som publicerats åren 2008–2019 och som finns i databasen Web of Science. Syftet med den experimentella analysen var att utreda om textutvinning och bibliometriska metoder kan användas för att identifiera fenomenbaserade forskningsteman och forskningssamarbete i anslutning till dem.

Effektivitet uppstår genom kompetens: statistisk granskning av hur doktorerna placerar sig i arbetslivet

I rapporten ”Effektivitet uppstår genom kompetens” granskas doktorer anställda i forsknings- och utvecklingsuppgifter per arbetsgivarsektor samt alla sysselsatta doktorer enligt arbetsgivarsektor, kön, medborgarskap (Finland, övriga länder), doktorsexamen enligt utbildningsområde och akademisk ålder. Det använda materialet från Statistikcentralen erbjuder ett sätt att granska doktorsutbildningens effekter på samhället. Placeringsstatistiken ger bakgrund genom en beskrivning av den kvantitativa utvecklingen av doktorsexamina och högre högskoleexamina inom olika utbildningsområden.

Läs också

Temaåret för forskningzbaserat kunskap.png

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn 0295 335 141 (statistik över vetenskapens tillstånd, rapporten Identifying research topics and collaboration networks)
  • ledande vetenskapsrådgivare Laura Taajamaa, tfn 0295 335 027 (statistik över vetenskapens tillstånd, rapporten Identifying research topics and collaboration networks)
  • ledande vetenskapsrådgivare Anu Nuutinen, tfn 0295 335 085 (rapporten Effektivitet uppstår genom kompetens)

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn (at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?