Utlysningstexterna för Finlands Akademis septemberutlysning nu på webben

3.6.2020

Utlysningstexterna för Finlands Akademis septemberutlysning 2020 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska.

I år öppnar första utlysningssteget inom programmet för spetsforskningsenheter 2022–2029 samt de utlysningar som också normalt öppnar i september, nämligen bidragen för anställning som akademiforskare och forskardoktor samt akademiprojektsbidragen. Dessutom öppnar utlysningar av bidrag för anställning som klinisk forskare och finansiering för internationell forskarmobilitet.

Du kan lämna in din ansökan i Akademins e-tjänst fr.o.m. den 1 september 2020. Ansökningstiden går ut den 30 september 20120 kl. 16.15 finsk tid. Utlysningen för spetsforskningsenheter går ut den 28 oktober 2020 kl. 16.15 finsk tid.

Akademin har förbundit sig till principerna för öppen vetenskap

Finlands Akademi har förbundit sig till öppen vetenskap för att främja och bidra till vetenskaplig kvalitet, samhälleligt genomslag och ansvarsfull vetenskap. Akademin förutsätter att akademifinansierade forskningsprojekt förbinder sig till open access-publicering och uppmuntrar akademifinansierade forskare att göra sina forskningsdata tillgängliga i arkiv som är viktiga inom respektive vetenskapsgren.

I augusti och september kommer Akademin åter att ordna Ask & Apply-infomöten om utlysningen. I år kommer de att ordnas som tematiska webbinarier. Mer information om webbinarierna publiceras före augusti.

Finansiering som kan sökas i september 2020:

Övrig finansiering:

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?