Utlysning för inbjudna sökande: programdirektörer för programmen för strategisk forskning FOOD och STEER

19.4.2022
18.5.2022 kl. 16.15 finsk tid (förlängd ansökningstid)
Finansiering: lönen motsvarar en arbetstid på 40 % eller 60 % enligt antalet program + högst 1 000 euro för verksamhetsutgifter/månad/program
1.9.2022–31.8.2025
Under behandling

Rådet för strategisk forskning (RSF) söker högst två programdirektörer på deltid för två program för strategisk forskning som inleddes 2019:

Programdirektören/-direktörerna söks för programmens treåriga fortsatta finansieringsperiod.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället.

Till programstrukturen hör att ett RSF-program har en programdirektör på deltid som arbetar vid sin egen bakgrundsorganisation, såsom ett universitet eller forskningsinstitut. Programdirektören väljs genom en separat utlysning. Programdirektörens viktigaste uppgifter är att bygga upp en programhelhet tillsammans med programmets projekt, ansvara för det programöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt att främja forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med andra programdirektörer och ansvarsområdet för strategisk forskning (läs mer om genomslagsarbetet). Också de finansierade projekten deltar aktivt i programverksamheten, bl.a. i gemensamma tillställningar, informationssammandrag och utarbetande av nyhetsbrev.

FOOD- och STEER-programmens andra finansieringsperiod är 1.9.2022–31.8.2025. Under finansieringsperioden ligger tyngdpunkten på åtgärder som gäller förmedling av forskningsresultat och främjande av deras samhälleliga genomslag. Av programdirektören önskas omfattande och aktiva kontakter med intressentgrupper och beslutsfattare som är väsentliga med tanke på projektens forskningsteman.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?