STN:n ohjelmajohtajien jatkorahoitushaku FOOD- ja STEER- ohjelmille

19.4.2022
18.5.2022 klo 16.15 Suomen aikaa (hakuaikaa jatkettu)
Haettavan rahoituksen määrä: 40 % tai 60 % työaikaa vastaava palkan määrä ohjelmien määrästä riippuen sekä enintään 1 000 euroa toimintamenoihin /kuukausi/ohjelma.
1.9.2022–31.8.2025
Käsittelyssä

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmille haetaan enintään kahta osa-aikaista ohjelmajohtajaa vuonna 2019 käynnistyneille ohjelmille:

Ohjelmajohtajaa/ohjelmajohtajia haetaan ohjelmien 3-vuotiselle jatkorahoituskaudelle.

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) rahoittaa pitkäjänteistä, ratkaisukeskeistä ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin yhteiskunnan haasteisiin ja ongelmiin.

Strategisen tutkimuksen ohjelmarakenteeseen kuuluu, että rahoitettavien hankkeiden lisäksi ohjelmalla on osa-aikainen ohjelmajohtaja, joka työskentelee omassa taustaorganisaatiossaan, kuten yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Ohjelmajohtaja valitaan erillisellä kutsuhaulla. Ohjelmajohtajan keskeisimmät tehtävät ovat rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä johtamansa ohjelman hankkeiden kanssa, vastata ohjelmarajat ylittävästä yhteistyöstä muiden ohjelmajohtajien kanssa sekä edistää tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta yhdessä muiden ohjelmajohtajien ja strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa (ks. lisää Vaikuttavuustoiminta). Myös rahoitetut hankkeet osallistuvat aktiivisesti ohjelmatoimintaan, jota ovat esimerkiksi yhteiset tilaisuudet, tietokoosteet sekä uutiskirjeen koostamiseen osallistuminen.

FOOD- ja STEER-ohjelmien hankkeiden toinen rahoituskausi on 1.9.2022–31.8.2025. Rahoituskaudella painottuvat tutkimustulosten välittämiseen ja niiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen liittyvät toimet. Ohjelmajohtajalta toivotaan laajoja ja aktiivisia yhteyksiä hankkeiden tutkimusteemojen kannalta olennaisiin sidosryhmiin ja päätöksentekijöihin.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?