Programdirektör för RSF-programmet Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (LITERACY)

1.12.2020
11.1.2021
1.3.2021–30.9.2023
Under behandling

För rådet för strategisk forsknings (RSF) program Informationsläskunnighet och kunskapsbaserat beslutsfattande (LITERACY) söks nu en deltidsanställd (50 %) programdirektör för perioden 1.3.2021–30.9.2023.

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi finansierar långsiktig, lösningsinriktad och vetenskapligt högklassig forskning som syftar till att finna lösningar på betydande utmaningar och problem i samhället.

Till programstrukturen hör att ett RSF-program har en programdirektör på deltid som arbetar vid sin egen bakgrundsorganisation, såsom ett universitet eller forskningsinstitut. Programdirektören väljs genom en separat utlysning. Programdirektörens viktigaste uppgifter är att bygga upp en programhelhet tillsammans med programmets projekt, ansvara för det gränsöverskridande samarbetet med övriga programdirektörer samt att främja forskningens samhälleliga genomslag tillsammans med ansvarsområdet för strategisk forskning. Också de finansierade konsortierna ska aktivt delta i programverksamheten. Till programverksamheten hör bl.a. gemensamma tillställningar, informationssammandrag och deltagande i utarbetande av nyhetsbrev.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?