Akademiprogram: Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life), utlysning för forskare med pågående akademifinansiering

2.4.2019
24.4.2019
1.1.2020 - 31.12.2022
Beslutad
  • Utlysningens finansieringsbudget högst 2 miljoner euro
  • Den sökande är en enskild forskargrupp

Utöver tilläggsutlysningen ordnas en konsortieutlysning för nya öppningar inom grenen.

Akademiprogrammet Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life) siktar till att förstå genomets funktion och struktur i ett helhetsperspektiv. Programmet ökar kunskapen om hur olika mekanismer skapar kontakter mellan genomets olika delar och mellan gennätverk och hur dessa kontakter styr livets funktioner. Denna tilläggsutlysning främjar ibruktagandet av de senaste forskningsmetoderna i pågående projekt. De projekt som finansieras inom utlysningen blir en del av akademiprogrammet R’Life. Programbeskrivningen ger närmare information om programmets bakgrund, mål, teman och bedömningskriterier. Läs hela utlysningstexten och bedömningskriterierna nedan.

Projektets ansvariga ledare ska vara en forskare som har avlagt doktorsexamen eller en forskare på professors- eller docentnivå. Finansieringen kan sökas av en forskare som har pågående forskningsfinansiering från Finlands Akademi den dag då ansökningstiden går ut, dvs. den 24 april 2019. I tilläggsutlysningen beviljas finansiering till enskilda projekt, inte till konsortier.

Programmet har en total finansieringsbudget på 2 miljoner euro. En sökande kan ansöka om högst 250 000 euro.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också -innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren.Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?