Projekt

Specialfinansiering för forskning om covid-19-epidemin och begränsningen av dess effekter

Finansiering: 8,5 M€, 44 delansökningar 

Specialfinansiering för covid-19-vaccinforskning och -läkemedelsutveckling

Finansiering: 10 M€, 10 projekt

Specialfinansiering för forskning om krisberedskap och försörjningstrygghet

Finansiering: 20 M€, 16 projekt

Nordic Health Data Research Projects on Covid-19

Har du frågor eller synpunkter?