Rådet för strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, fokuserar på att stödja högklassig vetenskap av samhällelig betydelse och samhälleligt genomslag. Tjänsten Ratkaisuja tieteestä erbjuder fenomenbaserat forskningsdata och forskningsbaserade konkreta lösningar på de stora utmaningarna i vårt samhälle.

Läs mer om Strategisk forskning.

Utvärdering: mångvetenskaplig strategisk forskning stöder hela samhället

Utvärderingsrapport: finansieringen av strategisk forskning har skapat mervärde för forskningen och samhället

Har du frågor eller synpunkter?