Rådet för strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF), som verkar i anslutning till Finlands Akademi, fokuserar på att stödja högklassig vetenskap av samhällelig betydelse och samhälleligt genomslag. Tjänsten Ratkaisuja tieteestä erbjuder fenomenbaserat forskningsdata och forskningsbaserade konkreta lösningar på de stora utmaningarna i vårt samhälle.

Läs mer om Strategisk forskning.

Programutvärdering 2023: den strategiska forskningen har stärkt tvärvetenskaplig forskning och beredskap för gemensam utveckling

Programutvärdering 2021: mångvetenskaplig strategisk forskning stöder hela samhället

Utvärderingsrapport 2021: finansieringen av strategisk forskning har skapat mervärde för forskningen och samhället

Har du frågor eller synpunkter?